Správa střech

Zanedbání údržby a kontroly střech jsou obecně nejčastějším důvodem vzniku havárií, kdy preventivní a pravidelnou kontrolou se eliminuje rychlejší stárnutí hydroizolace a klempířských prvků ploché střechy, kdy je důsledkem ztráta vodotěsnosti a zatékání. Proto, aby se životnost střechy prodloužila nabízíme jednorázové či pravidelné kontroly plochých střech a havarijní službu v případě nenadálé klimatické události/změny počasí – vichřice, prudký déšť, kroupy, sněhová kalamita, aj.

Defektoskopie plochých střech

Lokalizace poruch svárových spojů hydroizolační vrstvy za pomoci

 • jehlové zkoušky, kdy prověříme kvalitu svárů a tím preventivně zjišťujeme další potencionální místa zatékání.
 • Dronem s termokamerou, který odhalí zatékání na obtížně přístupných místech, díky termosnímku střešního pláště ověříme závadu a přesně lokalizujeme místo defektu.

Služba je určena

 • Vlastníkům komerčních a soukromých budov
 • SVJ a bytová družstva

Analýza a posudek plochých střech

 • Vizuální kontrola stavu střešního pláště
 • Kontrola hydroizolační vrstvy a odvětrávacího systému
 • Kontrola detailů, koutů, prostupů a klempířských prvků
 • Kontrola sněhových zábran, hromosvodů a dalších střešních prvků
 • Kontrola znečištění ploché střechy od cizích předmětů
 • Kontrola odvodňovacího systému ploché střechy

Služba je určena

 • Vlastníkům komerčních a soukromých budov
 • SVJ a bytová družstva

Údržba plochých střech

správa/údržba/obnova plochých střech dle normy ČSN 73 1901

Služba je určena

 • Vlastníkům komerčních a soukromých budov
 • SVJ a bytová družstva

Hlavní výhody

 • Prodloužení životnosti
 • Úspora nákladné rekonstrukce
 • Preventivní údržba a obnova před střešní havárií

Havarijní služba plochých střech

Operativní výjezdová služba k řešení havárií plochých střech po celé ČR, kdy se eliminují další finanční ztráty v důsledku vzniklé poruchy hydroizolační vrstvy a střešních prvků a zamezí se dalším škodám na majetku, kdy nejčastější poruchou jsou:

 • Poškození hydroizolační vrstvy
 • Poškození odvodňovacího systému
 • Poškození odvětrávacího systému
 • Poškození větrem
 • Poškození detailů a prostupujících konstrukcí

 

Služba je určena

  • Vlastníkům komerčních a soukromých budov
  • SVJ a bytová družstva

Cyklus obnovy a kontrol střech dle ČSN 73 1901

Doporučené kontroly vybraných konstrukcí

Konstrukční část   Stav Kontrola (roky)
Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5
Nátěry, nástřiky, omítky Souvislé, nepoškozené 1
Hydroizolace Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1
Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1
Oplechování, lemování Připevněné, těsněné spoje 1
Nadstřešní konstrukce Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolaci 1

Orientační údržba a obnova vybraných konstrukcí

Konstrukční část Jak ztratí svoji funkci Ohad obnovy a údržby (roky) Četnost za životnost (roky) Nutná opatření
Tmelené spáry Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů 2-3 10 Odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků Odlupování 3-5 4-6 Očistit, nové nátěry
Omítky nadstřešních konstrukcí Ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost 10 2 Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii Zanesením organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace 5 4 Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár 4 5 Provést přespárování

 

Potřebujete rychlou pomoc?

Stačí nás kontaktovat a my se o vše postaráme.