Solární energie

O NÁS

Společnost Česká solární výstavba a.s. byla založena sloučením dvou firem s bezmála dvanáctiletými zkušeností oborech elektroinstalací a  výstavby FVE na klíč. Při naší dynamicky se rozvíjející společnosti je hlavním postojem profesionální přístup a vysoká úroveň kvality naší práce. Jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance a dodavatele.Firma disponuje profesionálně zdatným managmentem, velkým počtem kvalitních pracovníků různých profesí, kompletním technickým a materiálním vybavením, což dává záruku kvalitní a rychlé realizace i těch nejsložitějších staveb. Firma realizuje stavby převážně vlastními silami, pouze na speciální dodávky využívá spolupráci renomovaných firem.

Eco systém je termín používaný k popisu komplexní sítě vzájemně propojených živých organismů a jejich neživého prostředí. V kontextu solárních panelů se eco systém může odkazovat na širší souvislosti a dopady solární energie na životní prostředí a společnost jako celek.

Solární panely jsou zařízení, která využívají sluneční energii k výrobě elektrické energie. Jsou tvořeny fotovoltaickými články, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud. Výhody solárních panelů zahrnují:

ECO SYSTÉM

Solární panely nevytvářejí žádné emise při výrobě elektřiny. Používání solární energie přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje negativní dopady na kvalitu vzduchu a vodních zdrojů.

OBNOVITELNOST

V současné době probíhá renesance v instalacích obnovitelných zdrojů a společnost Česká solární výstavba a.s. nestojí stranou. Aktivně se zapojuje do procesu naplnění závazků vůči EU a vytváří nové projekty FVE.

SOLÁRNÍ ENERGIE

Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj energie, který je k dispozici po celém světě. Využívání solárních panelů přispívá k snížení závislosti na fosilních palivech a snižuje emise skleníkových plynů.

RECYKLACE

Fotovoltaické moduly jsou vyrobeny z maximálně možných recyklačních materiálů. V případě poruchy či závady lze jej zrecyklovat a vyrobit tak nový. I tímto dále díky vám budeme chránit přírodu.

Realizace

0+

Počet realizovaných projektů

0%

Spokojenost klientů

Pusťte slunce i do vašich domů a zhodnoťte vaše finance