Naše služby

ELEKTROINSTALACE

Zajistíme pro Vás profesionální montáže a dodávky elektro instalace bez omezení napětí, v prostorechprůmyslových, bytových, s nebezpečím výbuchu, drážních, báňských včetně projekce a revize.

VN, NN

Zajišťujeme projekt, dodávky materiálu a montáže technologických celků pro průmyslové podniky, dodávky automatizovaných systémů, výrobu rozváděčů, průmyslové a bytové rozvody včetně dokumentace a revize.
Provádíme:
Poskytování služeb jako TDI Investora, projektová činnost bez omezení napětí, znalecké posudky a audity, revize elektromontážní práce nn, vn, montáž a opravy, výroba rozvaděčů, montáž koncovek a spojek, ekologická likvidace elektroodpadu, návrh – montáž a regulace, realizace automatizace technologií, měření EMC.

EZS, EPS, CCTV

Vypracujeme Vám projekt na míru, který připravíme přesně dle Vašich požadavků a potřeb. Následně provedeme montáž a poskytneme servis těchto systémů. Sledování výrobních areálů, komerčních objektů, výrobních provozů fotovoltaických elektráren, ploch parkovišť, monitoring pohybu vozidel a osob v areálu.
Provádíme:
Projektová činnost, audity, revize, připojení na PCO, montáž, opravy, servis, přístupové systémy – el. brány a závory.

Výstavba a servis FVE

Výstavba: Kompletní realizaci výstavby FVE na klíč. Vypracování projektu, podání žádosti, zajištění licence a připojení, kompletní dodávka systému včetně montáže, revize.

Servis a údržba: Komplexní péče o solární elektrárny v ČR, pravidelná údržba, online monitoring, reporting na ERU, pojištění, revize, fakturace, termovizní snímání FV panelů, záruční a pozáruční servis, mytí panelů, sekání trávy, odklízení sněhu.

Dále provádíme: Měření termokamerou, audity FVE, dodávky monitorovacích systémů FVE a celkové servisní služby FVE. Měření jalových složek. Výroba, montáž kompenzačních a dekompenzačních zařízení.

Protipožární ucpávky

Instalujeme protipožární ucpávky všech, typů, prostupů a spár, ve stěnách, stropech. Jako zajištění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti žárové izolace
požárně dělících konstrukcí.
Provádíme:
Protipožární ucpávky od výrobců: HILTI, PROMAT, DUNAMENTI. Revize protipožárních ucpávek

Provádění staveb

provádíme pokládku hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev plochých střech. Pracujeme se všemi druhy hydroizolačních materiálů, nejčastěji pak s hydroizolační vrstvou z PVC fólie. Realizace provádíme dle projektu nebo Vám řešení na základě průzkumu a Vašich přání sami zdarma doporučíme.

Revize elektro

Zajišťujeme kompletní servis revizí v oboru elektro, včetně plánování a dohledu nad pravidelnými revizemi. V prostředí s nebezpečím výbuchu – SNV, nízkého a vysokého napětí – NN/VN, hromosvodů, el. spotřebičů
Provádíme:
Audit revizí, energetické audity, revize protipožárních ucpávek, zajištění vydání odborného stanoviska TIČR výpočet a měření osvětlení, znalecké posudky v oblasti energetiky a elektrotechniky. Jeřáby nad 5000 kg zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Termovizní měření budov a FVE

Poskytujeme profesionální termovizní měření budov, které umožňuje identifikovat tepelné ztráty, tepelné mosty a další energetické problémy.
Náš tým vyškolených techniků používá nejmodernější termovizní kamery a vyhodnocovací software, ke komplexní analýze stavu budov.
Pomáháme vám identifikovat oblasti, ve kterých můžete snížit energetickou spotřebu, zlepšit tepelnou izolaci a dosáhnout úspor nákladů na vytápění a chlazení.