Spolupráce

Energie budoucnosti ve vašich rukou all-in-one co opravdu funguje

Spolupracujeme s asociací agrofotovoltaiky a obnovy zemědělství venkova, která sdružuje všechny aktéry, kteří se podílí na vytváření podmínek umožňujících v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich efektivní provoz jako takový. Současně je cílem Asociace podporovat širokou sociální integraci a příležitosti především ve venkovském prostředí. Jedná se o vzdělávání se, aplikování a efektivní využívání moderních metod a postupů v rozvoji zemědělské oblasti s ekologickým zaměřením a zajištěním důstojných životních podmínek pro člověka a chovaná zvířata a tím udržet zemědělství jako tradiční obor s využitím moderních technologií, které mají za úkol v maximální míře zefektivnit ekologický provoz jako takový.

Partner v oblasti vyřizování dotací z ČR i EU od roku 2007. Dlouhodobá úspěšnost 90%. Zkompletování dokumentace i metodiky, komunikace s úřady.

Revoluční montážní systém fotovoltaických panelů

V rámci sponzoringu, podporujeme děti v dosažení hokejových úspěchů týmu HC Huskies Teplice, za pomoci svých trenérů sbírají jedno umístění za druhým a věříme, že v této vlně výher budou pokračovat i nadále.

Impuls leasing Austria partner pro financování vaší FVE elektrárny.